Het auditief levensverhaal
Een klinkende erfenis

Levensverhalen bestaan sinds mensenheugenis. Ook heden ten dage, heeft de mens nog steeds behoefte om te kunnen vertellen over het leven. Sonevita biedt de mogelijkheid om iemands persoonlijk levensverhaal auditief vast te leggen. Het levensverhaal krijgt vorm aan de hand van opgenomen gesprekken, een zoektocht naar muzikale resonantie en toevoeging van sonore landschappen. Het geheel wordt vervolgens gemonteerd in een volwaardig luisterproduct. Aldus kan een persoonlijke levensgeschiedenis worden (her)beluisterd en uitgedragen. Het auditief levensverhaal fungeert in die mate als een ‘muzikaal paspoort’, als een identita sonora waarin de beleving, waardigheid en levenskracht van de betrokken persoon tot expressie komen. Anderzijds ontstaat bij de belanghebbende het gevoel dat hij/zij alsnog iets kan geven. In de vorm van een (im)materieel geschenk kan het auditief levensverhaal een betekenisvolle bijdrage leveren aan de verhouding tot de ander. Het verhaal kristalliseert zo een onvoltooid leven die ter voltooiing kan worden doorgegeven.

Het auditief levensverhaal kan overigens dienen als een klankmatige erfenis voor de nabestaanden. Familie en vrienden die de betrokkene goed hebben gekend, kunnen - over de dood heen - ten alle tijde het verhaal opnieuw beluisteren. De erfenis heeft weliswaar geen betrekking tot een of andere vorm van financiële overdracht maar is als legaat des te meer roerend omwille van de vibrerende, levende stem die terug tot leven komt. De familieband kan daarbij worden aangehaald door - i.p.v. rond het haardvuur - via luidsprekers samen naar hun overleden dierbare te luisteren.

Ook voor generatiegenoten kan de beluistering van iemands levensverhaal zinvol zijn. Zij herkennen wellicht raakvlakken, kunnen zich ondersteund voelen in het herbeleven van ervaringen en kunnen door identificatie gesterkt worden in een steeds veranderende wereld. Het auditief levensverhaal kan tevens ondersteuning bieden voor zorgend personeel in een woonzorgcentrum. Door de singulariteit van de betrokken bewoner via een uur levensgeschiedenis te beluisteren, kunnen zij inzicht krijgen met welke actuele zorg de oudere het best dient benaderd te worden. De meanders van het subjectieve leven kunnen, voorbij elke vorm van grafiek, testresultaat of routine, een directe aansluiting vinden bij de uitvoering van de dagelijkse zorgverstrekking.

Voor een onbekend, doch geïnteresseerd publiek kan een persoonlijk auditief levensverhaal beluisterd worden als een stuk erfgoed. In de vorm van een unieke microgeschiedenis wordt zowel een generatie, een tijdsgeest als een historisch kader vanuit de beleving uitgebeeld. Anderzijds kan het levensverhaal een diepmenselijke verwantschap oproepen, waarin universele waarden nog steeds geldig zijn en de tand des tijds hebben overleefd. Tot slot kan het levensverhaal ook voor de nog ongeboren kinderen, meer bepaald voor de verre nabestaanden van de verteller, op een later tijdstip bepaalde inzichten verschaffen. Elementen als coping-mechanismen, waardegebieden, morele commentaren en persoonlijke oplossingen die in de klinkende erfenis van hun voorvader naar voor komen, kunnen dienen als kompas om zelf met onvoorziene moeilijkheden om te gaan.

LUISTERFRAGMENTEN:

Het auditief levensverhaal
Praktisch

De ontmoetingen vinden plaats bij de klant thuis of in diens leefruimte. De voorkeur gaat uit naar een relatief stille plek teneinde achtergrondgeluid zoveel mogelijk uit te sluiten. Het auditief levensverhaal wordt geleverd in de vorm van een usb-stick. Voor mensen die graag een tweede drager willen in de vorm van CD of vinylplaat, dan kan dit op voorhand aangevraagd worden. Alvorens het product te finaliseren, wordt de eindmontage voorgedragen aan de betrokkene of familie.

Sonevita streeft geen letterlijke beschrijvingen der gebeurtenissen na maar beoogt veeleer een zoektocht naar een innerlijke waarheid van de betrokkene. Het proces van herinneren, wordt dan eerder poëzie dan proza. De verteller positioneert zich a.h.w. op een berg van waaruit hij het geleefde landschap kan overschouwen in een hedendaags perspectief. Door de gecreëerde afstand kan een en ander op scherp worden gesteld en tegelijkertijd zaken draaglijk worden gemaakt.

Het auditief levensverhaal concentreert zich op de geluidsoverdracht. De meerwaarde van orale bewegingskwaliteiten zoals de prosodie van het gesproken woord, het belevingsniveau in de muziek en de verbeeldingskracht van het sonoor landschap, wordt in rekening gebracht. De sessies worden auditief geregistreerd. De aandacht zal zich hoofdzakelijk richten op de resonantie in de muziek en wat zich taalmatig aan het subject insisteert. De opnames worden vervolgens aan de montagetafel geboetseerd in een singuliere, logische tijd. In een eindfase wordt het sonoor landschap aan het materiaal toegevoegd en wordt, middels een variërende luisterstrategie, de toehoorder meegenomen in een consistent geheel.

Het auditief levensverhaal
Aanbod
Wat

Vooraf kan in samenspraak met de betrokkene bepaald worden hoeveel ontmoetingen er zullen plaatsvinden. Een minimale instap bedraagt vier ontmoetingen: verkennend gesprek, intentieverklaring, opnamedag en afleveren van het product. De duur van het traject wordt afgestemd met de noden van de cliënt.

Een korte samenwerking kan aangewezen zijn voor mensen uit de palliatieve zorg. Zij kunnen in relatief korte tijd hun levensverhaal auditief laten vastleggen en iets nalaten voor familie, vrienden en dierbaren.

Ook jongvolwassenen kunnen in een summier tijdsbestek een stand van zaken laten optekenen. Zij krijgen de kans om een verleden met een heden te verbinden en zodoende de nodige zuurstof aangereikt krijgen voor wat komen gaat.

Een langer traject is veeleer bestemd voor ouderen die al een hele levensweg hebben afgelegd. Men krijgt een levensgeschiedenis niet verteld in één uur. Via meerdere gesprekken krijgen zij de kans om aansluiting te vinden met hun wereldbeeld van vroeger. Het beluisterd worden kan steun bieden om de persoonlijke en culturele opgebouwde identiteit te helpen handhaven en als schokdemper dienen tegen verdere plotse veranderingen of onvoorziene omstandigheden. Er ontstaat tevens ruimte om muzikaal te exploreren, te improviseren en op zoek te gaan naar een eigen sonore identiteit. De muziek laat toe, om contact te maken met het diepste zelf en diepere emotionele lagen te doen opstijgen. Wat onzegbaar is, kan door het muzikaal gebeuren desalniettemin spreken.

Deze formule is bij uitstek geschikt voor ouderen die resideren in een Woonzorgcentrum (WZC) en die doorgaans een laatste levensfase doormaken. Door het plotse verhuizen, vinden zij soms moeilijk aanknoping met de nieuwe leefomgeving. De vertrouwde ruimtes met specifieke lichtinvallen, klanken, geuren en kleuren, interieur en objecten dienen plaats te ruimen voor een vreemde nieuwe setting. Wat men echter niet hoeft achter te laten, zijn de levensverhalen. Daarop aansluitend kan het samen creëren van een persoonlijk auditief levensverhaal een periodiek vertelplatform aanbieden waardoor het onherroepelijke van de nakende dood draaglijker kan worden gemaakt.

Het auditief levensverhaal kan ook worden ingezet ter ondersteuning voor het zorgpersoneel. Door aandachtig te luisteren naar iemands levensgeschiedenis, kan men inzicht verwerven met welke zorg de bewoner het best gediend is. Het biedt tevens ruimte voor een wederzijds respect en begrip waardoor de karikatuur van nutteloosheid en invaliditeit voor de bejaarde wordt ontzenuwd. Per slot van rekening is een levensverhaal nooit af, en dat geldt ook voor de ouderenzorg.

Tarieven

Basisprijs diensten: 780,00 euro (BTW inclusief)

Vervoerskosten: 0,25 cent/km vanuit Gent

Het auditief levensverhaal
Biografie

Johan Derycke studeerde percussie, klarinet, piano en compositie aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Gent, bewegingstheater aan De Kleine Academie te Brussel en muziektherapie aan de Artveldehogeschool.

Werkte als muzikant ondermeer bij Vlaamse Opera, Filharmonie van Vlaanderen, Hardscore, The Simpletones, Ortekè, Anima Eterna, Arno, Rocsa Singers, Krop in de keel en Spectra Ensemble.

Was actief als muzikant-acteur bij NTGent, The Primitives, Carlotta, De Kopergietery, Theaterteater, Victoria, KVS, Cellule 133, Kunstenfestival des Arts De Wentelteefjes, Verhalen & meer, Malpertuis, Ceremonia, Arca en Les Ballets C de la B.

Schreef muziek in opdracht van Radio 3, De Rode Pomp, Poppentheater De Spiegel, Teater aan Zee, Ceremonia, Kunstencentrum Vooruit, Théâtre Intranquille, ATPA Texas (USA), La Pommerie (Fr.), Festival de Namur, Vzw Zeven, Klara, KASK, Lille 2004 (Fr.), Jazzlab Series en het SMAK.

Verzorgt workshops voor kinderen rond klank/beeld en voor mensen met dementie: Demo-Memo/Bie Hinnekint/SMAK.

Componeert voor tal van stille films en animatiefilms.

Is oprichter van het sportief muziekcollectief Cyclophonics.

Is docent klank en muziek aan de Hogeschool Gent.

Het auditief levensverhaal
Contact

Telefoonnummer
+32 9 329 73 39

E-mail
info@sonevita.be

Adres
Joinda VZW
Uilkensstraat 26
9000 Gent

Ondernemingsnummer
BE 0471 363 778